Tehniskā jaunrade Latvijā

0
pilsētas,
0
kategorijas,
0
vietas

Tehniskās jaunrades Scēna

Tehniskās jaunrades Kolektīvi

Tehniskās jaunrades Pulciņi

Latvijas pilsētās

Izvēlies sev tuvāko un pievienojies

Tehniskā jaunrade - kas tas?

Tehniskā jaunrade bērniem un jauniešiem palīdz izprast, kā uzbūvēt dažādus modeļus, kā tie darbojas, attīstot tik nepieciešamo inženiertehnisko domāšanu. Tomēr šobrīd tikai apmēram 5% no visiem interešu izglītības dalībniekiem apmeklē tehniskās jaunrades pulciņus. Lai to popularizētu pēc iespējas plašāk, pulciņu vadītāji rīko dažādas sacensības.

Tehniskās jaunrades Svētki